Politika zaštite životne sredine

Politika sa jasnim ciljem – podignimo svest za čistiji svet

Nasa misija je jednostavna: "Priroda je avantura".  Trudimo se i da je dosledno sprovodimo u delo. Sve naše izlete potpuno smo prilagodili tako da od prirode pozajmimo najlepše ne ostavivši ni najmanji trag. Na sopstvenom primeru sve naše posetioce učimo da se prema prirodi odnose sa najvećim poštovanjem. 

Izuzetnost ovih prostora leži u gotovo netaknutoj prirodi, što je u današnje vreme, redak fenomen. Na njoj počiva i turizam i sport, kao i zadivljenost svakog ko dođe.

Ipak, prisustvo čoveka je dalo svoj danak. U poslednjih 100 godina došlo je, bilo direktno ili indirektno, do degradacije staništa. Promene nastale čovekovim uticajem se najbolje mogu videti postepenim nestajanjem vrsta koje su vezane za vodena i šumska staništa. Povećano prisustvo čoveka (turizam) i eksploatacija šuma uslovili su nestanak nekoliko vrsta. Tako da se Bucephala clangula (vrsta patke) već 50 godina ne gnezdi na Durmitorskim jezerima.

Turizam i sport ne bi postojali na ovim prostorima kada ne bismo sačuvali ovaj komadić prirode u njenom izvornom obliku. Zato je naša dužnost da se prema prirodi odnosimo sa neizmernom ljubavlju i poštovanjem.

Pre početka izvođenja bilo kog našeg aranžmana naši vodiči ce vam održati kratak kurs kako treba da se ponašate tokom samog aranžmana, kako da korstite potrebnu opremu, kako da se ponašate u slučaju krizne situacije, kao i kako treba da se odnosite prema prirodi.

Sve to je u našem najboljem interesu, jer je priroda deo nas kao i mi nje. Sigurni smo da razumete da je malo upoznavanje sa pravilima našeg odnosa prema njoj samo osnova jednog divnog prijateljstva koje će trajati veoma, veoma dugo.

Očuvanje naše sredine

Reke i planine koje nas okružuju prevashodno su naš dom, čije lepote želimo da podelimo sa svima, ali i da ih sačuvamo za buduće generacije. Jer, mi čvrsto verujemo da prirodu nismo nasledili od predaka, već samo posudili od svojih potomaka.

Čovek pripada prirodi, a ne priroda čoveku!

Naše smernice:

 1. Čuvajte prirodu datog područja, uživajte u njenim prizorima svim svojim čulima.
 2. Ne lomite granje, ne berite cveće, lepši su u svom prirodnom okruženju.
 3. Ne uznemiravajte životinje, ne uništavajte njihova staništa, ne oštećujte gnezda – sačuvajmo poj ptica.
 4. Ne zagađujte reke, jezera, potoke, izvore. Pijte vodu samo sa proverenih i obeleženih izvora.
 5. Ne ostavljajte otpad u prirodi, odlažite ga u kante predviđene za to; ako ih na tom mestu nema, ponesite otpad sa sobom do prve sledeće. Ostavite za sobom čistu prirodu.
 6. Ne palite vatru, osim na mestima obeleženim za to. Proverite za sobom da li ste je ugasili.
 7. Krećite se obeleženim stazama i putevima. Kretanje neobeleženim stazama i putevima, osim potencijalne opasnosti, može da degradira prirodu.
 8. Uživajte u zvucima prirode, i ne pravite neprimerenu buku.
 9. Svoja vozila parkirajte na predviđenim mestima. Kada ste u poseti nekom prirodnom dobru, ponašajte se u skladu sa prirodom i njenim pravilima; na taj način nećete ugroziti prirodu i njene ekosisteme.

IZA VAS U PRIRODI NEKA SAMO OSTANU VAŠI TRAGOVI!

 • Nacionalni park Durmitor sa kanjom reke Tare upisan je 1980. godine u listu svetske prirodne baštine.
 • Bazen reke Tare upisan je 1977. godine u mrežu objekata biosfere u okviru programa UNESCO-a “čovek i biosfera” (MAB).
 • Prašuma Perucica je 1952. godine proglašena strogo zaštićenim delom prirode koji se isključivo koristi za naučne i obrazovne svrhe. Godine 1954. stavljena je pod zaštitu države kao prirodni rezervat.
 • Nacionalni park Sutjeska je od 2000. godine uvršten u drugu kategoriju IUCN-a (odel UN-a za zaštitu prirode i prirodnih dobara).