Poslovni razvoj

U cilju jačanja svoje pozicije na aktuelnom i proširenju na druga tržišta  i osiguranju stalnog rasta i poslovnog razvoja kompanije, TARASPORT je stalno u potrazi za novim poslovnim partnerima i tržištima. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, obratite se na marketing@tarasportrafting.com