Politika otkazivanja

1. Politika otkazivanja

Otkazivanje dnevnih tura:

Za sve rezervacije dnevnih tura koje se otkažu do 48 sati pre početka, vrši se povraćaj 10% uplaćenog  iznosa, 90% je nepovratno i zadražava se na ime troškova rezervacije i priprema aktivnosti i aranžmana. Ako se napravi otkazivanje nakon ovog vremena, ne vršimo refundiranje sredstava.

Otkazivanje višednevnih / grupnih tura:

Za sve rezervacije višednevnih / grupnih tura koje se otkažu do 5 dana  pre početka, vrši se povraćaj  10% uplaćenog iznosa, 90% je nepovratno I zadražava se na ime troškova rezervacije i priprema aktivnosti i aranžmana. Ako se napravi otkazivanje nakon ovog vremena, ne vršimo refundiranje sredstava.

Povraćaj novca se vrši u skladu sa svim procedurama i u roku od 7 radnih dana, a ugovoreni iznos će biti prebačen na isti račun sa koga je i izvršena uplata.

Sve naše aktivnosti se izvode na otvorenom i zavise od vremenskih uslova.

Gosti / klijenti se moraju ponašati u skladu sa pravilima ponašanja propisanim od strane TARASPORT-a i potpisuju izjavu da preuzimaju punu odgovornost za svoje postupke i da su upoznati sa uslovima i pravilima rafinga rekom Tarom. Da su obavešteni o svim eventualnim posledicima koje mogu nastati tokom raftinga i da izuzimaju bilo koje kritične i materijalne odgovornosti organizatore splavarenja Rafting Klub TARASPORT.