Lov i Ribolov

Holder

Jedna od naših brojnih aktivnosti je i organizacija komercijalnog lova na prostoru Bosne i Hercegovine. U mogućnosti smo da vam obezbedimo  lov u najboljim lovištima na krupnu I sitnu divljač. Najbolje vodiče kao I  smeštaj po vašem izboru. Iznesite nam vaše zahteve I želje a mi ćemo se potruditi da vam lov sa nama bude uspešan i nezaboravan  doživljaj.

Naša dužnost je da vam pomognemo oko cele organzacije i boravka kod nas u toku lova.

Nalazimo se u jugo-istočnom delu Bosne i Hercegovine. Nudimo vam lov u lovištu Šumskog gazdinsta Maglić, površine 80 000 ha i lovištu Zelenogora kojim gazduje Nacionalni park Sutjeska, povrsine 53 700 ha.

Lovišta spadaju u kategoriju brdsko planinskih I otvorenog su tipa sa jako razvijenim reljefom. Lovišta su opremeljena visokim čekama i zasedama. U lovištima možete odstreliti izuzetne primerke medveda, divokoze, vuka, srna, zečeva, divljih svinja, kuna, lisica, divljih mačaka, jazavaca. Od ptica su zastupljene veliki tetreb, suri orao, jarebica kamenjarka, soko, krstokljunka, beloglavi sup.

SVIM NAŠIM GOSTIMA ŽELIMO DOBAR POGLED!

Opis aktivnosti: 
Pravila lova

Odstrel divljači se može izvršiti na osnovu sklopljenog sporazuma po kojem su prihvaćeni uslovi ovog cenovnika uz prethodno odobrenje pratioca. Samovoljno izvršen odstrel naplaćuje se po dvostrukoj ceni odstrelne takse procenjene vrednosti divljači.

Nije dozvoljeno loviti divljač puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije redukovana na dva metka.

Trofeji divljači ocenjuju se prema formuli Medjunarodnog saveta za očuvanje divljači i lova. (CIC)

Za svaku trofejnu divljač izdaje se trofejni list, a trofejima po CIC kategorizaciji dodjeljuje se medalja (zlatna, srebrna, bronzana).

Lovcu pripadaju trofeji odstrijeljene divljači.

U cenu odstrela divljači visokog lova nije uračunata cena mesa.

Dnevna organizaciona taksa obuhvata: organizaciju lova, ulaz u lovište,  upotrebu lovnih objekata i obradu trofeja za transport.

hunting fishing
Oružje i municija za odstrel Divljači
 • Medved – puška sa izolučenom cevi. Kalibar 7 mm i više.Zrno težine 11g i više.
 • Divokoza – puška sa izolučenom cevi. Kalibar 6,2mm x 51mm i više.Zrno težine 6g i više.
 • Srneća divljač – puška sa izolučenom cevi. Kalibar 5,6mm x 41mm i više.Zrno težine 3,5g i više.
 • Divlja svinja – puškom sa izolučenom cevi. Kalibar 7mm i više.Zrno težine 9g i više.
 • puškom sačmaricom uz upotrebu municije (brenneke ili ideal).
 • Veliki tetreb – puška sa izolučenom cevi. Kalibar 5,6mm.Zrno težine 2,6g i više.
 • Puškom sačmaricom uz upotrebu municije sa sačmom 4mm i više.
 • Poljska jarebica – puškom sačmaricom uz upotebu municije sa sačmom 3mm i više.
 • Prepelica – puškom sačmaricom uz upotrebu municije sa sačmom 2,5mm i više.
hunting fishing animals bear
Unošenje oružja u Bosnu i Hercegovinu
 • Unos oružja u Bosnu I Hercegivinu je veoma jednostavan.
 • Lovac može da unese najviše dve puške
 • Lovac može da unese najviše 40 metaka
 • Potrebni podaci za zahev su: ime, prezime, broj pasoša, lovačka dozvola, dozvola za unos oružija I opis oružja(marka, kalibar, serijski broj)
hunting fishing rifles