Ponuda za kompanije

TARASPORT   I TEAM  BULIDING

Sport stvara veze I jaca odnose između zaposlenih, iz tog razloga imamo sve što zahteva da skockamo savršen Team Buliding program .

Pišite nam koji je Vaš cilj i zajedno ćemo stvoriti idealan program za vas, baziran na tome šta želite da postignete: koncentracija, timski rad, prijatejlstvo, bolji odnosi između zaposlenih.

Osim osnovnih aranžmana, nudimo Vam paket aranžmane sa smeštajem i punim pansionom na koji ćete dobiti 10% popusta. Na grupu od 15 ljudi dobijate jedan gratis.

U okviru naših osnovnih aranžmana nudimo aktivnosti poput raftinga i kanjoninga koje će zbog izazova koji stavljaju pred učesnike pojačati potrebu za međusobnom komunikacijom i podrškom.