Lov na mrkog medveda (ursus arctos) u Bosni i Hercegovini

Top group

Opis
 • Mrki Medved se lovi u periodu: od 1. oktobra do 15. maja
 • Mrki medved se lovi sa visoke zatvorene čeke.

Četri dana lova Mrkog medveda sa punim pansionom.

Najkrupnija kopnena zver Evrope, snažna i zdepasta životinja, krupne glave, sa kratkim zaobljenim ušima. Odrasli primerci imaju izraženu “grbu” nad ramenima, odakle se linija tela koso spušta prema sapima.

Boja je vrlo varijabilna, pa nalazimo sasvim svetlo obojene medvede (žućkastosmeđa), do tamnih (mrkih), skoro crnih primeraka. Mladi često imaju bele mrlje na vratu i prsima, koje kod nekih jedinki ostaju celog života.

U Bosni i Hercegovini medved naseljava brdski i planinski pojas, pretežno pokriven šumom i raznolikim izvorima hrane biljnog i životinjskog porekla, obzirom na potrebe medveda za staništima različitih karakteristika, odnosno različitim tipovima šumskih zajednica. Od zrelih lišćarskih sastojina, pri čemu prvenstvo imaju vrste sa teškim semenom (hrast, bukva), do nepristupačnih planinskih predela sa pogodnim mestima za brloženje i izuzetno potrebnim mirom u to doba godine.

Područja livada, planinskih pašnjaka i guštika su takođe neophodna, kao i voda u staništu. Za medvede, uz osnovne elemente u staništu, jako je važan i prostor, odnosno mogućnost kretanja u svim pravcima, uključujući i veliki raspon nadmorskih visina, ovisno od doba godine.

Napomene: 
 • Aranžman se rezerviše uplatom depozita 30% od iznosa aranžmana.

Cena

1550€
Trajanje aranžmana: 
4 dana
Ponuda uključuje: 
 • Pozivno pismo
 • Sva dokumenta potrebana za lov
 • Stručni pratilac u toku lova
 • Prevodilac
 • Transfer aerodrom Sarajevo / smeštaj /lovište / aerodrom Sarajevo
 • Četri puna pansiona i četri noći lova
 • Organizaciona dnevna taksa za četiri dana lova / plaća se po danu
 • Korišćenje terenskog vozila u sklopu lovišta
 • Procena trofeja  sa pripremom
 • Dokumentacija za izvoz trofeja sa sertifikatom CITES
Price Doesn't Include: 
 • Iznamljivanje oružija 50 eura po danu
 • Iznamljivanje municije 4 eura po komadu
 • Sve druge stavke koje nisu planirane u aranžmanu

Bottom Group